MUDr. Filip Žákovský

Praktický lékař

Očkování proti chřipce

V naší ordinaci je opět možné se nechat očkovat proti chřipkovému viru.

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2015-2016 stejně jako v předchozích letech hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk. Pokud se tito pacienti pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Očkovací látka se aplikuje injekcí do svalu, po očkování je nutné vyčkat v ambulanci 30 min pro případ reakce s nutností ošetření. Po očkování se doporučuje klidnější režim bez větší fyzické i psychické zátěže po dobu 24 hodin.

Další informace o chřipce a očkování proti ní na stránkách SZÚ.